פרס ישראל

״מהפרוייקטים הגדולים ביותר ביהדות בשנים האחרונות, שיצר מהפכה ושדרג את לימודי התורה בישראל ובעולם בכמה רמות, על התרומה החשובה ביצירת כלי מודרני ומתקדם כמנוף להעמקה ולהרחבה של לימוד התורה ועל יישום רעיון מקורי וחדשני בהקמת תוכנה זמינה, נוחה וידידותית של אוצר תורני אדיר של טקסט המכסים אלפי שנות יצירה לכדי ספריה תורנית ענקית המשמשת את הלומד בכל מקום בעולם.״

יולי תמיר – שרת החינוך, יום העצמאות תשס״ז

נימוקי השופטים:


"הישן יתחדש והחדש יתקדש"
. מימרתו זו של הרב קוק קוראת לשילוב של תורה עם מודרנה ושל יהדות עם קדמה טכנולוגית. לא היה יישום כה רציני למימרה זו וניסיון כה מוצלח של ניצול כלי מודרני ומתקדם כמנוף להעמקה ולהרחבה של לימוד התורה בישראל כפי שנעשה בפרויקט השו"ת. לימוד התורה בישראל שודרג בכמה רמות בזכות הפרויקט.

המחשב שינה רבות את ההשכלה בעולם. הוא אולי המהפכה התרבותית החשובה ביותר מאז המצאת הדפוס, שסימלה את היציאה מימי ביניים לעת החדשה. עם ישראל כעם הספר ידע לנצל את הדפוס מיד עם המצאתו כדי להגדיל תורה ולהאדירה. דבר דומה עשה פרויקט השו"ת. לידתו של הפרויקט בשנות ה-60 של המאה הקודמת ביזמתו של פרופ' אביעזרי פרנקל, אשר הגה רעיון מקורי וחדשני לאגור בזיכרון המחשב את הטקסט המלא תוך פיתוח כלים לחיפוש מילים וביטויים מורכבים. ייחודה של השפה העברית הצריך בניית כלים מיוחדים שפיתח ושכלל פרופ' יעקב שוויקה. רעיונות חדשניים ומהפכניים אלו נתקלו בהתנגדויות רבות, אך התמדת העובדים והחוקרים במשך שנים הביאה ליצירה הייחודית שלפנינו. בעקבות פרויקט השו"ת נוצרו תוכנות אחרות גדולות וחשובות, אולם פרויקט השו"ת הוא ראש וראשון לכולם גם בזמן וגם בשכלול.

הרב יעקב וינברגר, פרופ' יעקב שפיגל, פרופ' יעקב שוויקה ופרופ' אביעזר פרנקל

ספרות השו"ת – תחום העיסוק המרכזי של פרויקט השו"ת – היא חוט השדרה של ההלכה, ההולכת ונמסרת מדור לדור ברציפות. ספרות ענפה זו עוסקת בשאלות מעשיות המתעוררות יום-יום ומחייבות יישום מעודכן של עקרונות ההלכה הקבועים במציאות דינאמית של תמורות החיים ובעיותיהם. כאן חשים את דופק החיים של ההלכה. מאות אלפי תשובות הועלו על מכבש הדפוס. הן עוסקות בנושאים רבים ומגוונים בכל תחומי החיים הפרטיים והציבוריים במקומות ובזמנים שונים. אך אוצר אדיר ועשיר זה היה גנוז ברובו ולא הגיע לידי רוב הלומדים והפוסקים, להוציא חלק קטן של התשובות ואישים בודדים ששלטו באוצר העצום הזה, וגם הם רק בחלקו.

היו אמנם ניסיונות במשך הדורות לקטלג ולמיין את התשובות לפי נושאים ולהביא את תמציתן בפני הציבור, אולם עד היום לא היה מאגר מסודר, המקיף את כל התשובות ומאפשר לדלות ממנו כל נושא בהישג יד. פרויקט השו"ת גאל את האוצר התורני האדיר הזה. זאת ועוד, בנוסף לספרות השאלות והתשובות הפרויקט מכיל את כל התורה שבכתב, את עיקרי מפרשי התורה, את כל הספרות התלמודית על מפרשיה העיקריים ואפילו ספרות אגדה ומנהג. יתר על כן, פיתוח קישורים משוכללים בין המאגרים השונים מאפשר כיום לימוד מעמיק בים הספרות היהודית, החל מהתנ"ך וכלה בתשובות ובמאמרים של פוסקים וחוקרים בני ימינו.

מעתה ספרות השו"ת הענקית פתוחה לרבנים, לדיינים, לפוסקים, לחוקרים, לשופטים, למורים, לתלמידים ולכל שוחרי הדעת הנזקקים יום-יום לפרויקט, וכך הפכה תוכנה זו לספרייה תורנית ענקית מהלכת, המשמשת את הלומד בכל מקום בעולם.

התוכנה היא זמינה, נוחה וידידותית, ועם זאת אינה לא פוטרת את המשתמש בה  מלימוד, משינון ומזכירה. ככל שהלומד ידען ולמדן יותר, כך הוא יכול לנצל יותר את הפרויקט ולהשתמש בו שימוש יעיל ומושכל יותר. ואל תהי קלה בעינינו מלאכה זו של הפרויקט, כי כבר חז"ל שיבחו את שלמה שעשה אוזניים לתורה וקשר חבל לחבל כדי להעלות מהאוצרות הבלתי נדלים של תורת ישראל. אפשר לומר על הפרויקט על דרך לשון הפסוק עוד לא בא כבושם הזה.

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את פרויקט השו"ת ראוי לפרס ישראל בספרות תורנית ליוצרים לשנת תשס"ז.

השופטים:

פרופ' אברהם שטינברג, יו"ר

הרב יעקב אריאל

הרב ד"ר רצון ערוסי